,

Vi stöttar Ebbas Änglar – till minne av Ebba Åkerlund!

ebbasanglar2019

ebbasanglar2019

Add Health Media donerar medieutrymme till Ebbas änglar – till minne av Ebba Åkerlund. Stiftelsen verkar till förmån för barn i Sverige som saknar ekonomiska förutsättningar att utveckla sin talang och sina ambitioner inom främst det idrottsliga eller kulturella området.

Ebba Åkerlund föll offer för terrorattentatet på Drottninggatan 2017 och till minne av Ebba stiftade Ebbas mamma, Jeanette Åkerlund, Insamlingsstiftelsen Ebbas Änglar – till minne av Ebba Åkerlund. Verksamheten baseras på gåvor från privatpersoner, företag och organisationer och stiftelsen har medvetet valt att hjälpa barn lokalt. Det finns många insamlingar och hjälporganisationer till förmån för barn som har det svårt utanför Sveriges gränser och Ebbas Änglar har därför valt att fokusera på det behov av hjälp som finns i vår närhet.

Ebbas Änglar ska en gång om året dela ut en änglagåva till en redan befintlig hjälporganisation med upp till 40 % av insamlade medel. En änglagåva kan sökas av dig som har ett barn i din närhet som du anser behöver hjälp att utveckla sin talang eller att nå sina mål. Barnet ska inte ha fyllt 18 år innan ansökningstidens slut för att få ta emot änglagåvan. Ebbas Änglar vill hjälpa till där vårt samhälle inte har ett naturligt skyddsnät för våra barn och var detta skyddsnät saknas är det du som söker som talar om. Vilka som valts ut till att få en änglagåva kommer att tillkännages på årsdagen av händelsen på Drottninggatan, den 7 april och mottagaren kan vara anonym.

Gåvor till stiftelsen är av oerhört stor betydelse då Ebbas Änglar är en insamlingsstiftelse och dess existens är beroende av era gåvor. Tillsammans kan vi göra skillnad för de barn som av egen kraft inte har möjlighet att utveckla sin talang och sina ambitioner och det är i den andan som Add Health Media nu har valt att inför minneskonserten 2019 donera digitalt medieutrymme. Med konserten vill man hedra alla som drabbades den 7 april 2017. Läs mer om konserten och hur du kan få biljetter på https://www.ebbasanglar.se/minneskonsert-2019/

Flera kan göra mera och om du är intresserad av att hjälpa till och donera till Ebbas änglar – till minne av Ebba Åkerlund kan du göra det här.

,

Årets julgåva: Add Health Media bidrar till Hjälp till självhjälp

15_Ken_Nancy we effect

15_Ken_Nancy we effect

Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i det biståndsarbete We Effect bedriver i 24 av världens fattigaste länder. Tack vare att vi åter har haft ett fantastiskt år så har vi möjlighet att även i år skänka ett bidrag till de som behöver – för flera kan göra mera och din hjälp behövs!

We Effect hjälper fattiga jordbrukare att odla mer och bättre mat, på ett hållbart sätt och jobbar för att öka jämställdheten eftersom man vet att det leder till minskad fattigdom. Med lite hjälp kan fler fattiga familjer ta steget ur fattigdom, för gott.

I Muranga i Kenya har kooperativet Gikama tack vare utbildning från We Effect etablerat sig som en leverantör av bananer och produkter som bananchips till grossister i Nairobi. Sammanhållningen och samarbetet har förbättrat deras förhandlingsposition och de får bättre betalt för sina bananer än andra bönder i trakten som säljer på egen hand. Den årliga bananproduktionen ökade med 450 procent! Läs mer på www.weeffect.se och hjälp gärna till – din hjälp behövs och flera kan göra mera!

,

Add Health Media stöttar barnhem i Udon Thani

IMGP1801 barnhem

IMGP1801 barnhem

Udon Thani Home for Girls får ekonomiskt bidrag genom Add Health Media.

Frivilliga svenskar samlar årligen ideellt in pengar, dels via donationer och dels via försäljning och andra aktiviteter både i Thailand och i Sverige. Pengarna går oavkortat till barnhemmet för att köpa in förnödenheter och förbrukningsartiklar. Bland annat har man levererat liggunderlag och filtar så att barnen inte längre behöver sova direkt på klinkergolvet. Alla insamlade pengar redovisas vid den årliga annandagsträffen, löpande siffror redovisas internt till MPR-medlemmarna. Varje år lämnar man även ett ”letter of donation” med kopia till svenska ambassaden i Thailand. Add Health Media är stolta över att stötta Udon Thani Home for Girls och ge barnen där bättre möjligheter till en trygg uppväxtmiljö. Flera kan göra mera – och din hjälp behövs!

Bidrag kan sättas in på bankkonto  6879-749 365 978  eller via Swish till 0708 575 222. Ange gärna namn på avsändaren.

, ,

Årets julgåva – Vi stödjer WeEffect

shutterstock_751862593

Tillsammans med mina kollegor vill jag passa på att tacka för året som har varit. Utan våra annonsörer, mottagningar, samarbetspartners, leverantörer och andra viktiga aktörer hade vi inte varit Nordens ledande mediehus inom medicin, hälsa och välbefinnande.

Jag ser med spänning fram emot ett nytt år fyllt av nya möjligheter. Och tack alla annonsörer och kunder – även i år går årets julklapp från Add Health Media till organisationen We Effect.

We Effect arbetar bland annat med jämställdhet och landsbygdsutveckling i södra Afrika och frågor som hiv och undernäring är ständigt närvarande. Förra årets julklapp har under året fått effekt på en rad olika fronter där behovet är stort.

Av de nära 37 miljoner människor som lever med hiv beräknas 70 procent leva i södra Afrika. Människor som lever i slumförhållanden är mer sårbara för att smittas. Genom We Effects bostadsprojekt i Malawi, Zambia och Zimbabwe har kunskapen kring hiv ökat och de sanitära förhållandena förbättrats. Människor har fått information om vikten av preventivmedel, att testa sig, samt hygien och sanitet. Och borrhål, vattenpumpar och toaletter har byggts.

I Moçambique lider nära hälften av alla barn upp till fem år av undernäring. Ngauma-distriktet i norra delen av landet är särskilt hårt drabbat. Där arbetar We Effect till exempel för ökad matsäkerhet och kunskap kring nutrition. Sedan juli 2016 har till exempel nära 18 000 kvinnor utbildats i att laga näringsrik mat, knappt 14 000 barn har fått A-vitamintillskott och drygt 17 000 barn har kontinuerligt mätts och vägts. Att utbilda fem kvinnor i näringsrik matlagning kostar 215 kr. Var med du också och stöd WeEffects arbete. Flera kan göra mera!

Tack för i år och från hela Add Health Media, en god jul, trevlig helg och ett gott nytt år!

Brodde Wetter,
Vd Add Health Media