, , ,

Symbiome vill analysera ditt bajs – Add Health Media investerar

Villjam Edström, vd och grundare Symbiome.io
Villjam Edström, vd och grundare Symbiome.io

Villjam Edström, vd och grundare Symbiome.io

Medtechbolaget Symbiome.io som analyserar tarmfloran i avföringen tar in en mångmiljoninvestering från Add Health Media. Samarbeten med forskare kan också leda fram till nya insikter om vad en frisk tarmflora är och hur sammansättningar av bakterier kan påverkas genom livsstilsförändringar.

Symbiome är det första svenska företaget som utför analyser av tarmfloran. Att analysera tarmfloran, även kallad tarmens mikrobiom, anses vara nästa stora forskningsområde efter DNA. Flertalet studier visar att tarmfloran kan associeras till direkta magbesvär som IBS, uppsvullenhet och förstoppning. Man har även kunnat associera tarmfloran till åkommor som man kanske inte direkt tänker på såsom övervikt, psykisk hälsa, hudproblem och stress.

– Vi ser att kunskapen på detta område växer mycket snabbt och att data från analyserna ger viktig kunskap. Med Symbiome ser vi ett nytt sätt att få fram kunskap tillsammans med kunderna som beställer analyserna. Diskussioner förs nu med forskare för att hitta insikter i den mängd prover som kommer in till företaget, säger Tobias Perdahl, specialist inom internmedicin och styrelseledamot i Add Health Media.

Symbiomes amerikanska motsvarighet, uBiome, har fått stor uppmärksamhet samt investeringar på en halv miljard. Värdet i bolaget anses ligga i just den data som samlas in via de många analyserna. Att marknaden för analys av tarmfloran väntas öka markant beror på att det, till skillnad från DNA, finns möjlighet att själv påverka och förbättra sin tarmflora genom livsstilsförändringar.

– Med investeringen kommer vi att kunna nå ut till fler människor snabbare och utveckla vår tjänst betydligt. Vi vet att det finns ett otroligt stort behov att få veta om tarmfloran är i obalans. Vi genomförde en testförsäljning under några dagar och gensvaret var överväldigande, säger Villjam Edström, VD och grundare av Symbione.

Add Health Media och 3TInvest går nu in med totalt 3 miljoner i nyemission i bolaget. Man får sällskap av före detta hockeyspelaren och numera affärsängeln Mattias Weinhandl som även han väljer att gå in med investering i Symbiome.

För mer information:

Villjam Edström, VD, Symbiome
villjam.edstrom@symbiome.io, 0702226668

Johan Bloom, Business Development, Add Health Media AB
johan.bloom@addhealthmedia.com, 0733-64 84 90

Om Symbiome

Symbiome arbetar med analys av tarmens och övriga bakteriefloran. Kostnaden för en analys ligger på 1 890 kronor som kunden betalar själv via www.symbiome.io Målet är att man ska få insikter och rekommendationer för att leva ett bättre liv.

Om Add Health Media

Add Health Media är ett av Nordens största mediehus inom hälsa och medicin och driver DOKTORN för allmänhet och patient där tidning, broschyrställ och väntrums-TV ingår samt en av Nordens mest besökta hemsidor www.doktorn.com. Add Health Media driver även Praktisk Medicin, www.praktisktmedicin.se , ett beslutsstöd för vårdpersonal, och investerar i nya start-ups inom e-hälsa, såsom Doctrin, Mindler, Nurse & Doc, Medicheck, Remisshjälpen, FindOut Diagnostic, ScientificMed, Picture My Life och Healthmakers.

, , ,

Add Health Media investerar 2 miljoner i digital sömnhjälp

Micael Gustafsson, vd och Peter Boye, grundare Learning to sleep.
Micael Gustafsson, vd och Peter Boye, grundare Learning to sleep.

Micael Gustafsson, vd och Peter Boye, grundare Learning to sleep.

Pressmeddelande mars 2019

Learning to sleep är företaget som med hjälp av en egenutvecklad digital KBT-plattform hjälper patienter med sömnbesvär. Nu går Add Health Media in och stöttar bolaget med kapital samt marknadsföring.

KBT via internet har visat sig vara effektivt för många olika psykiska besvär där sömnbesvär är ett av de vanligaste problemen.

–    De resultat som Learning to sleep har kunnat presentera utifrån sin metod är mycket positiva och visar att metoden även är kostnadseffektiv för samhället. Det skulle vara fantastiskt om vi nu kan erbjuda patienter med svårare sömnbesvär den metod som socialstyrelsen rekommenderar istället för att skriva ut sömnmedel, konstaterar Tobias Perdahl, läkare och styrelsemedlem i Add Health Media.

Learning to sleep har utvecklat en egen, KBT-baserad plattform. Under behandlingsperioden som pågår i fem veckor erbjuder man patienten bland annat digitala möten med psykolog och interaktiva övningar särskilt anpassade för sömnproblematik.

Tjänsten levereras som en helhetslösning i samarbete med nätläkaren Medicoo som är först ut med att hantera patienter via plattformen. Det finns även möjlighet för andra digitala vårdaktörer att använda sig av tjänsten och Learning to sleep har redan idag ett etablerat samarbete med vårdkedjan Capios norska verksamhet.

–    Learning to sleep kan nu ta nästa steg och öka antalet patienter som får vår behandling. Tack vare den digitala plattformen kan psykologerna hantera fler patienter samtidigt som slutresultatet blir bättre än vid traditionell behandling. Vi kan konstatera att 94 procent av våra patienter får förbättrad sömn vilket är helt unikt, säger Micael Gustafsson, vd för Learning to sleep.

Add Health Media tog nyligen in nytt kapital från Schibstedkoncernen i syfte att bland annat kunna satsa på ytterligare innehav inom e-hälsa där Learning to sleep blir det senaste tillskottet.

–    Vi ser att Learning to sleep passar väl in i vår strategi och skapar synergier med andra e-hälsobolag som ingår bland våra intressebolag. Det är också en tydligt konsumentriktad tjänst och där kan vi ha stor nytta av marknadsföring via våra och Schibsteds mediekanaler, säger Johan Bloom, grundare av Add Health Media.

För mer information:

Johan Bloom, Business Development, Add Health Media AB
johan.bloom@addhealthmedia.com, 0733-64 84 90

Micael Gustafsson, VD, Learning to sleep
micael@learningtosleep.se, 073 – 699 36 01

Anders Åker, pressansvarig Add Health Media
anders.aker@addhealthmedia.com, 0703-64 84 22

Om Learning to Sleep

Learning to Sleep har som mål att förändra och förbättra människors liv genom en effektiv och lättillgänglig sömnbehandling. Bolaget har sedan lanseringen av produkten Sov Bättre behandlat över 1000 personer i Sverige och Norge. Under 2019 kommer man att utveckla sin internationella närvaro i bland annat i Storbritannien.

Om Add Health Media

Add Health Media är ett av Nordens största mediehus inom hälsa och medicin och driver DOKTORN för allmänhet och patient där tidning, broschyrställ och väntrums-TV ingår samt en av Nordens mest besökta hemsidor www.doktorn.com. Add Health Media driver även Praktisk Medicin, www.praktisktmedicin.se , ett beslutsstöd för vårdpersonal, och investerar i nya start-ups inom e-hälsa, såsom Doctrin, Mindler, Nurse & Doc, Medicheck, Remisshjälpen, FindOut Diagnostic, ScientificMed, Picture My Life och Healthmakers.

, ,

Schibsted miljoninvesterar i Add Health Media

Kajsa Gatenbeck Schibsted Johan Bloom Add Health Media
Kajsa Gatenbeck Schibsted Johan Bloom Add Health Media

Kajsa Gatenbeck, Schibsted och Johan Bloom, Add Health Media.

Pressmeddelande mars 2019

Add Health Media (AHM) tar in en investering på 20 miljoner från mediekoncernen Schibsted i ett led att ytterligare förstärka verksamheten och placera sig som den dominerande medieaktören inom medicin och hälsa. Investeringen placeras i e-hälsobolag i start up-fas samt bidrar till att öka räckvidd och stärka varumärkena DOKTORN och Praktisk Medicin.

AHM har gjort ett tiotal investeringar i hälsobolag i ett tidigt skede. Samtidigt har AHM en vinstdrivande medieverksamhet och står bakom en av Sveriges mest framgångsrika sajter för medicin och hälsa – Doktorn.com. Nu får bolaget in en investering från Schibsted, vilket gör att de kan öka investeringstakten ytterligare.

– Att kunna koppla Schibsteds mediers räckvidd till våra varumärken gör att vi kan ta stora kliv mot att bli dominerande inom hälsa och medicin. Schibsted når 6 miljoner svenskar per vecka vilket bidrar till att vi exempelvis kan nå majoriteten av viktiga patientgrupper med budskap och kunskap, säger Brodde Wetter, vd på AHM.

Verksamheten utgår idag från två ben; medieverksamhet samt investeringarna i startups kopplade till hälsosektorn, en struktur som också liknar Schibsteds. Schibsted kommer å andra sidan att kunna ge kraft åt existerande och kommande innehav inom AHM, genom marknadsföring och andra synergier som Schibstedkoncernen möjliggör, för utvecklingen av hela health tech-området.

– Både vi som jobbar på Add Health Media och vår styrelse har lång erfarenhet från e-hälsobranschen. Tillsammans med vår starka medieplattform har vi kunnat hjälpa entreprenörer att skala sin digitala affär. Med Schibsted i ryggen kommer vi att kunna accelerera företagens tillväxt betydligt, säger Johan Bloom, grundare och storägare i AHM.

Health tech har sedan en tid varit ett prioriterat område för Schibsted och bolaget har hittills investerat i digitala psykoterapi-tjänsten Ahum. Nu tar Schibsted Growth nästa steg i satsningen. I och med investeringen i Add Health Media knyter de till sig kompetens och samarbeten inom medier som enbart fokuserar på hälsa och medicin samt skapar synergier med de bolag som AHM redan investerat i.

– Hälsa är ett eftertraktat område att investera i, men det är också en av de mest komplexa branscherna att gå in i, då det krävs hög grad av specialistkompetens. Add Health Media är duktiga på att tidigt hitta lovande e-hälsostartups. Genom att investera i AHM förbättras våra förutsättningar att bli en ledande aktör inom området. AHM går generellt också in tidigare i bolag än vad Schibsted Growth gör, vilket betyder att vi kommer att kunna följa bolagen längre, säger Kajsa Gatenbeck, investment manager på Schibsted Growth.

För mer information:

Brodde Wetter, vd Add Health Media

brodde.wetter@addhealthmedia.com, 0707-99 78 72

Johan Bloom, Business Development, Add Health Media AB

johan.bloom@addhealthmedia.com, 0733-64 84 90

Kajsa Gatenbeck, Investment Manager, Schibsted Growth

Kajsa.gatenbeck@schibsted.com, 0722-13 18 16

Om Add Health Media

Add Health Media är ett av Nordens största mediehus inom hälsa och medicin och driver DOKTORN för allmänhet och patient där tidning, broschyrställ och väntrums-TV ingår samt en av Nordens mest besökta hemsidor www.doktorn.com. Add Health Media driver även Praktisk Medicin, www.praktisktmedicin.se , ett beslutsstöd för vårdpersonal, och investerar i nya start-ups inom e-hälsa, såsom Doctrin, Mindler, Nurse & Doc, Medicheck, Remisshjälpen, FindOut Diagnostic, ScientificMed, Picture My Life och Healthmakers.

, , , ,

Add Health Media investerar i medtechbolaget ScientificMed för fortsatt satsning inom digitala cancerbehandlingar

Founders Jan Fjellström (left) &-Johan Cederlund (right)
Founders Jan Fjellström (left) &-Johan Cederlund (right)

Grundarna Jan Fjellström (vänster) och Johan Cederlund (höger).

Pressmeddelande januari 2019

Tillsammans med grundarna går nu Add Health Media, Bonit Capital och serieentreprenören Fabian Fischer in med 10 miljoner kronor i expansionskapital till det svenska medtechbolaget ScientificMed. Syftet är att öka bolagets utvecklingstakt och internationalisering inom digitalisering av cancerbehandlingar.

De senaste åren har nya revolutionerande läkemedelsbehandlingar mot cancer, såsom immunterapi, lanserats som kan bota patienter där det tidigare bara fanns behandlingar som enbart kunde bromsa sjukdomsförloppet. För att kunna optimera behandlingen med dessa nya och andra cancerläkemedel är det viktigt att kontinuerligt följa upp effekt, symtom och biverkningar samt att stötta patienterna.

ScientificMed har tillsammans med vårdgivare, patienter, läkemedelsbolag och forskningsinstitut såsom Karolinska Institutet utvecklat en e-hälsoplattform med anpassade så kallade e-treatments för specifika läkemedel och behandlingar. Plattformen används av sjukvårdspersonal och patienter för att förbättra behandlingsresultatet.

”Det är mycket glädjande att vi har fått investerare som har ingående erfarenhet av vår marknad och som kan hjälpa oss att utveckla bolaget. Vi har varit lönsamma sedan starten och påvisat mervärdena med vårt produktkoncept genom flera kliniska studier och pilotprojekt. Med detta kapital kan vi nu göra en snabbare satsning framåt, speciellt internationellt”, säger Jan Fjellström, VD och medgrundare av ScientificMed.

Sjukvården och läkemedelsföretagen inom cancerområdet står inför stora utmaningar men också goda möjligheter framöver.

”Digitalisering kommer att krävas för att förbättra behandlingsresultaten av dyra läkemedel med potentiellt svåra biverkningar, möta sjukvårdens behov av kostnadseffektivisering men även för att möta de ökade kraven från läkemedelsverken på uppföljningsdata kring nya läkemedel. Vi tycker att ScientificMed är ett extra intressant bolag då de har en fungerande skalbar affärsmodell och etablerade kundrelationer med flera av de stora internationella läkemedelsföretagen”, säger Jonas Ahlen, Managing Partner på Bonit Capital som är lead investor i kapitalrundan.

För Add Health Media är investeringen ett led i det allt mer expansiva affärsområdet investeringar och innovation mot just medtech och digitaliserad vård.

”Vi letar kontinuerligt efter nya, innovativa och samtidigt progressiva bolag och ScientificMed passar in i vår växande portfölj av e-hälsobolag. Med den här gemensamma investeringen ser vi att företaget kan utöka sin verksamhet och på så sätt bidra till en ännu bättre cancervård”, säger Johan Bloom, affärsutvecklingsansvarig på Add Health Media.

Kontakt

  • ScientificMed: Jan Fjellström, VD och medgrundare, jan.fjellstrom@scientificmed.com, +46 708 636 000
  • Bonit Capital: Jonas Ahlén, Managing Partner, jonas@bonitcapital.com, +46 706 510 291
  • Add Health Media: Johan Bloom, Business development, johan.bloom@addhealthmedia.com, +46 733 648 490

Om ScientificMed

ScientificMed grundades 2012 av e-hälsoentreprenörerna Jan Fjellström och Johan Cederlund. Bolaget utvecklar en CE-märkt e-hälsoplattform med e-treatments (digitala behandlingar) för specifika läkemedel och cancerbehandlingar. ScientificMed har som mål att markant förbättra behandlingsresultatet med cancerläkemedel genom att tillhandahålla digitala verktyg och tjänster för sjukvårdspersonal och patienter. Bolaget har tillsammans med läkemedelsföretag, vårdgivare och Karolinska Institutet genomfört flera kliniska studier och utvärderingsprojekt med positiva resultat.

Om Add Health Media

Add Health Media är ett av Nordens största mediehus inom hälsa och medicin och driver DOKTORN för allmänhet och patient där tidning, broschyrställ och väntrums-TV ingår samt en av Nordens mest besökta hemsidor www.doktorn.com. Add Health Media driver även Praktisk Medicin, ett beslutsstöd för vårdpersonal, och investerar i nya start-ups inom e-hälsa, såsom Doctrin, Mindler, Nurse & Doc, Medicheck, Remisshjälpen, FindOut Diagnostic med flera.

Om Bonit Capital

Bonit Capital är ett svenskt family office med rötterna inom life science som drivs av en vilja att med investeringar påverka samhället i positiv riktning och strävar efter att allokera kapital till sektorer som är väl positionerade för att möta framtidens utmaningar inom t.ex. digitalisering och hållbarhet. Bonit Capital investerar såväl i noterade och onoterade bolag med innehav inom life science-sektorn såsom Elekta, Invicta Medical, Astrego Diagnostics, Coala Life, Affibody Medical med flera.

Om Fabian Fischer

Fabian Fischer är en serieentreprenör som har varit med och startat och utvecklat flera framgångsrika bolag, bland annat de två e-handelsbolagen Adlibris och Apotea. Han är engagerad inom e-hälsosektorn med flera initiativ och företag.Founders Jan Fjellström (left) &-Johan Cederlund (right)

, , ,

Werlabs-grundaren satsar på psykisk ohälsa

rickard lagerqvist

rickard lagerqvist

Add Health Media investerar i psykologappen Mindler, som hjälper patienter med psykisk ohälsa via videomöten med psykologer. Medgrundare är läkaren och serieentreprenören Rickard Lagerqvist som nu startar sitt tredje bolag. Med i grundarteamet finns även psykologen och forskaren Rickard Färdig, som även är bolagets vd, och psykologen Johannes Hatem, som bidrar med innovationskraft och klinisk erfarenhet som psykolog med egen klinik.

Läkaren och entreprenören Rickard Lagerqvist går vidare från medtechbolaget Werlabs till att utveckla en app för patienter med psykisk ohälsa. Med hjälp av den nya tjänsten Mindler bokas och genomförs psykologbesöket direkt i en app i telefonen. Fokus är den oroande ökningen av psykisk ohälsa i samhället – allt från stress, fobier och sömnsvårigheter till relationsproblem och dålig självkänsla. Mindler kan ge fler rätt hjälp och snabbare.

– Jag är i grunden läkare och har sett stora brister i vården för patienter som lider av psykisk ohälsa. En miljon besök i månaden inom primärvården rör den här typen av diagnoser, ändå får bara 3-4 procent träffa en psykolog. Det är inte rimligt och det är inte rätt, säger Rickard Lagerqvist.

Mindler går via landstinget, vilket gör att patientavgift och högkostnadsskydd gäller, på liknande vis som övriga etablerade appar för fysisk hälsa. Rickard Lagerqvist hoppas att det ska leda till kortade vårdköer. Appen lanserades i maj med ett 20-tal psykologer kopplade till tjänsten och redan nu har ett 50-tal patienter kommit igång. Med i teamet finns även psykologen och forskaren Rickard Färdig, som även är bolagets vd, och psykologen Johannes Hatem. Mindler tog nyligen in 4 miljoner kronor i startkapital från bland annat Add Health Media som investerar i hälsobolag.

Mer information:
www.mindler.se

Kontakt:
Johan Bloom, Development manager, Add Health Media AB
johan.bloom@addhealthmedia.com
0733-64 84 90

Rickard Lagerqvist, medgrundare Mindler
info@mindler.se
0737-39 15 02