Riad Lindholm

2019/09/16

Relaterade nyheter

Praktisk Medicin möjliggör för hela Nordens vårdpersonal att fördjupa kunskaperna i pulmonell arteriell hypertension

Under initiativet PM Academy lanserar Praktisk Medicin kontinuerligt utbildningar framtagna för läkare och annan vårdpersonal. Konceptet växer även utanför Sveriges gränser och nu finns utbildningen…