Health Integrator

2020/06/17

Relaterade nyheter

Praktisk Medicin erbjuder utbildning om Duchennes muskeldystrofi - ska öka kunskapen hos vårdpersonal i Norden

Duchennes muskeldystrofi (DMD) är inte bara den vanligast förekommande genetiska neuromuskulära sjukdomen hos barn utan också en av de allvarligaste. Att förbättra kunskapsläget hos vårdpersonal…