Vitala

2021/03/08

Relaterade nyheter

En av fem typ 2-diabetiker kan passa för diabeteskirurgi

En enkätundersökning med över 3000 svarande som hade typ 2-diabetes visade att 18 % kan passa för diabeteskirurgi utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Andra iakttagelser i patientdatan…