Söker du kapital?

Vi skapar stora möjligheter för nya aktörer på e-hälsomarknaden.

För den som vill bygga marknadsledande bolag

Med över 20 års erfarenhet är AHM en bra partner för entreprenörer som vill bygga marknadsledande bolag inom e-hälsa. Vi tittar gärna på bolag som riktar sig såväl till enskilda individer (B2C) som till professionen (B2B), huvudsaken är att det handlar om digitala tjänster som har en internationell potential.

Möjligheter till kapital och media

AHM är ett medie- och investeringshus och vi kan därför investera i form av såväl kontanter som media. Oftast går vi in i flera rundor och hjälper bolagen att utvecklas enligt uppgjorda planer. Tillsammans finns även möjligheter att utveckla nya tjänster och produkter mellan medie- och investeringshuset.

Tillsammans skapar vi morgondagens hälso- och sjukvård

En investeringsportfölj inom ett specifikt segment som e-hälsa skapar även spännande möjligheter för synergier mellan bolagen, nya kontaktytor och intressanta diskussioner. En investering från AHM ger tillgång till alla våra portföljbolag och ett unikt kontaktnät inom e-hälsa.

Investeringsportfölj

Vi har samlat alla våra intressebolag på en sida så att du kan läsa mer om vilka företag vi redan idag har gått in i och inom vilket segment inom e-hälsa de verkar.