Chris Dollhopf

2021/01/15

Relaterade nyheter

Praktisk Medicin erbjuder utbildning om Duchennes muskeldystrofi - ska öka kunskapen hos vårdpersonal i Norden

Duchennes muskeldystrofi (DMD) är inte bara den vanligast förekommande genetiska neuromuskulära sjukdomen hos barn utan också en av de allvarligaste. Att förbättra kunskapsläget hos vårdpersonal…