Investeringar

Vi är aktiva investerare i start-ups inom e-hälsa för att tillsammans med duktiga entreprenörer bygga framtidens hälso- och sjukvård.

Belly Balance

Hos Belly Balance får den som har IBS och orolig mage hjälp att ta kontroll över sina symtom och leva ett liv som inte enbart styrs av magen. IBS (Irritable Bowel Syndrome) är en funktionell mag- tarmsjukdom som drabbar ca 15-20% av hela världens befolkning. Belly Balance erbjuder hjälp genom Programmet Magbalans med kostbehandlingen FODMAP och livsstilsförändringar. Som medlem får man även FODMAP-vänliga recept och veckomenyer hjälp att laga god och enkel mat. IBS-skolan ger inblick i stresshantering i form av Yoga för magen, andningsövningar och Mindfulness. Av våra medlemmar uppger över 85 % att de får minskade symtom efter programmet. Som medlem kan man chatta med dietisterna på Belly Balance samt få hjälp och tips av andra med IBS i vår facebookgrupp. Man får också information om nyheter inom IBS området tex hur fickor i tarmarna divertiklar eller probiotika påverkar din mage. I webshopen hittar man FODMAP-vänliga produkter utan lök, vitlök, sädesslag och laktos. Här kan man även köpa våra kokböcker och ”Magkänsla” en handbok för dig med IBS eller orolig mage.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2019

Mindler

Trygg psykologisk hjälp direkt i mobilen - Hos Mindler arbetar över 100 legitimerade psykologer. Vi är en tjänst för dig som vill träffa en psykolog via videosamtal i mobilen. Besöken sker via direktsamtal i vår app. Tjänsten är landstingssubventionerad och kostar därför endast 100 kronor per besök. Om du har frikort betalar du ingenting. Oftast får du träffa en psykolog samma dag som du söker hjälp. Alla våra psykologer är legitimerade KBT psykologer.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2018

Learning to sleep

Vi på Learning to Sleep förändrar och förbättrar människors liv genom vår effektiva och lättillgängliga sömnbehandling. Vi tror på en platsoberoende och läkemedelsfri vård eftersom det skapar möjlighet för fler människor att få hjälp med sina sömnproblem. En tillgänglig digital vård där rådande livssituation, bostadsort eller långa väntetider ska inte behöva begränsa eller stå i vägen för att få professionell vård. Vi är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och vår behandling är registrerad hos Läkemedelsverket och CE-märkt.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2019

Healthmakers

Vår vision är att vi vill nå ut och hjälpa så många som möjligt till bättre hälsa och välmående. Healthmakers grundades under ett annat namn av 5 hälsocoacher år 2015, där 50 programdeltagare kunde hjälpas åt gången. Idag har vi nått ut till ca 2000 människor och har fått vara del av mängder underbara och inspirerande hälsoresor. Och vi är långt ifrån färdiga! Vårt nya mål under 2019 skall vara att hjälpa minst lika många personer till och detta genom våra nya genomtänkta upplägg och engagerade medarbetare.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2018

Remisshjälpen

RemissHjälpen gör det möjligt för dig att vara delaktig i din vård på ett unikt sätt! Vi hjälper dig rätt i vårdkedjan och finns alltid vid din sida för att underlätta. Vi lutar oss stolt mot 2015 års patientlag och hjälper dig att hitta bästa vårdgivaren för dina besvär, bedömning, behandling och hjälp med remiss. Vi har koll på väntetider och remisskrav för att hjälpa dig igenom vårddjungeln smidigt och snabbt! En mer rättvis och human vård där villkoren i mycket högre utsträckningen dikteras av dig! Digitalt och smidigt – på dina villkor! Vi finns här för att hjälpa dig när du behöver det.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2018

ScientificMed

Bolaget utvecklar en CE-märkt e-hälsoplattform med e-treatments (digitala behandlingar) för specifika läkemedel och cancerbehandlingar. ScientificMed har som mål att markant förbättra behandlingsresultatet med cancerläkemedel genom att tillhandahålla digitala verktyg och tjänster för sjukvårdspersonal och patienter. Bolaget har tillsammans med läkemedelsföretag, vårdgivare och Karolinska Institutet genomfört flera kliniska studier och utvärderingsprojekt med positiva resultat.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2018

Nutrinovate

Nutrinovate är resultatet av en grupp forskare, entreprenörer och kreatörer som fann en gemensam drivkraft – att bryta ny mark inom hälsa genom att kombinera det senaste inom forskningen och innovation. Vi vill att det ska vara enkelt att hålla sig frisk och bygga en inre styrka. Genom att förena okonventionellt tänkande, progressiva arbetssätt och vår sammanlagda kompetens som består av flera decennier inom forskning och den traditionella läkemedelsbranschen löser vi problem med konsumenten i fokus. Vår grundfilosofi är att förbättra både enskilda individers och hela planetens hälsa med ett produktsortiment som hämtar sin kraft från kända och beprövade substanser kombinerat med ett innovativt angreppssätt.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2018

FindOut Diagnostic

Vi utvecklar och säljer diagnostiska självtester i ett gemensamt koncept sedan 2001. Produkterna marknadsförs i Norden och Europa. Vår affärsidé är att erbjuda konsumenter diagnostiska självtester för hemmabruk på ett enkelt, ogenerat och lättillgängligt sätt. Attityden till vad vård är förändrats i takt med det faktum att vi har blivit allt mer intresserade och aktivt söker kunskap om vår hälsa. Självtester är ett bra verktyg för att få information om sitt hälsotillstånd, men ersätter självklart inte ett läkarbesök.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2016

PictureMyLife

PictureMyLife har en digital, bildbaserad dagbok för barn och vuxna med kognitiva svårigheter. Den möjliggör enkel, interaktiv kommunikation mellan hem och skola eller mellan daglig verksamhet och boende och familj. Tjänsten används redan av ett 40-tal skolor och ett antal boenden och dagverksamheter.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2018

Doctrin

Vi har utvecklat digitala verktyg som automatiserar delar av patientresan. Det minskar administrationen och hjälper vårdgivaren att frigöra resurser så att läkare och vårdpersonal kan lägga mer tid på omsorg om patienterna. På Doctrin jobbar tekniska utvecklare tätt tillsammans med läkare med bred medicinsk kompetens och förståelse för vårdgivarens verklighet. Idag används våra verktyg av några av de största vårdgivarna i Sverige och vi har samarbeten med flera regioner och landsting. Resultaten är kortare vårdköer, bättre vårdkvalitet, minskade kostnader, gladare vårdpersonal och nöjda patienter.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2017

Knodd

Knodd startades för att vägleda, ge trygghet åt och stärka föräldrar. På Knodd bygger vi framtidens barn- och familjevård. Vi jobbar för att skapa tryggare och mer personlig vård på sätt som sätter barnens och föräldrarnas behov i fokus. På så sätt vill vi även minska onödiga besök till akutsjukvård och ge rätt vård på rätt nivå. Visionen om Knodd startade då barnläkaren och neonatalogen Pontus Johansson träffade de digitala produktutvecklarna Jakob Hedlund och Josefine Svegborn. Tillsammans bestämde de sig för att möta föräldrars behov på sätt som grundar sig i modern teknik, patientcentrerad produktutveckling och gedigen erfarenhet av barns hälsa- och sjukvård.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2019

Medicheck

Det ska vara enkelt att få träffa precis rätt läkare direkt – utan omvägar. Därför har vi på MediCheck bara kvalificerade specialister som har lång erfarenhet av både tillfälliga problem och kroniska sjukdomar. Du träffar din specialist online via videosamtal och kan självklart träffa samma specialist igen så länge du behöver det, om du tycker att ni har en bra relation. Du behöver inte ha någon remiss och du behöver inte åka till någon mottagning. MediCheck består av ett nätverk med 200 anslutna specialistläkare, samt en grupp på sex personer som har hand om kommunikation, teknik och support för MediCheck.se. Vi på MediCheck hoppas på att våra tjänster utgör ett bra komplement till andra sätt att erbjuda vård så att fler människor får den hjälp de behöver, och att samhällsresurserna används effektivt.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2016

Symbiome

Vårt mål är en personligt utformad, högeffektiv hälsoplan baserad på kombinerad data från din tarmflora, livsstil, bärbara medicinska enheter, smarta klockor och mobiltelefoner. Våra specialistläkare och A.I.-utvecklare använder sig av all tillgänglig forskning, både vår egen och andras, tillsammans med din personliga medicinska data och smak för att hjälpa dig till ett friskare och lättare liv.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2019

Nurse & Doc

Vi är ett ambitiöst team med en vision att revolutionera hur vårdbemanning fungerar i Europa. En innovativ, digital tjänst som möjliggör för vårdpersonal och vårdgivare att mötas utan mellanhänder. Automatisering av manuella processer skapar förutsättning för bättre kvalitet, sänkt kostnad och högre ersättning till vårdpersonal.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2016

Söker du kapital?

Med över 20 års erfarenhet kan AHM vara en bra partner för entreprenörer som vill bygga marknadsledande bolag inom e-hälsa. Vi tittar gärna på bolag som riktar sig såväl till enskilda individer (B2C) som till professionen (B2B), huvudsaken är att det handlar om digitala tjänster som har en internationell potential.