Digitala byrån

Bipacksedel 2.0 – förhandsgodkända patientsajter

2017/12/06

Med hjälp av digital kommunikation kan läkemedelsbolag nå ut till patienter med enklare och tydligare information om läkemedel och behandlingar.

Information om hur och varför läkemedlet ska användas samt medicinens egenskaper är viktiga för patienter, förskrivare och andra som hanterar läkemedel.

Traditionellt sett har de viktigaste informationskällorna varit bipacksedeln och information från sjukvården och apotek. Liten text och krångliga ord på en svårtydd bipacksedel leder dock lätt till oro, missförstånd och förlorad information. Många patienter väljer därför att söka information via internet och riskerar då att nås av information från otillförlitliga källor.

Det är dock numera tillåtet för läkemedelsbolag att ge information via internet till patienter och allmänhet som aktivt söker uppgifter om receptbelagda läkemedel. LIF introducerade redan 2008 möjligheten för läkemedelsbolag att utveckla och publicera LIF förhandsgodkända hemsidor, patientsajter, för att säkerställa att korrekt information når patienten. Många läkemedelsbolag använder sig av denna möjlighet men långt ifrån alla.

Digital kommunikation genom förhandsgodkända patientsajter hjälper patienten att ta till sig information och bidrar på så sätt till ökad patientsäkerhet.

På en patientsajt får man skriva produktens och substansens namn, använda sig av produktlogga och varumärkesfärger. Det finns även möjlighet att beskriva indikationer, nå ut med patientstödjande program och använda sig av andra metoder för att förmedla information såsom film, illustrationer och grafiska objekt.

Vi på Add Health Medias digitala byrå har stor erfarenhet av att utveckla patientsajter enligt LIF:s regelverk. Vi har utvecklat många förhandsgodkända patientsajter, bland annat åt Pfizer och Bristol-Myers Squibb, som blivit helt godkända av LIF.

Hur bra är er patientkommunikation? Når informationen fram?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att ta fram en patientsajt som uppfyller LIF:s krav.

Relaterade nyheter

Ny sajt åt filmbyrån Populate

Populate är en prisbelönt kommunikationsbyrå för film. En filmbyrå med samlad kompetens inom kommunikation, storytelling, filmproduktion och spridning. Fokus ligger på att skapa filmer som berör…